O mně

S němčinou jsem začínala hravou formou již v mateřské škole. Zásadní a rozhodující pro můj vztah k němčině bylo období na základní škole Husova, kde jsem měla němčinu od 3. do 9. třídy. Veliké poděkování patří mé paní učitelce, paní Jarmile Fořtové, díky které jsem si jazyk neskutečně oblíbila a rozhodla se jeho znalosti prohloubit dále formou studia na německém oddělení libereckého Gymnázia F. X. Šaldy. Dominanci němčiny na mém studijním žebříčku definitivně stvrdilo studium germanistiky, které jsem absolvovala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

V rámci pětiletého magisterského studia jsem 4. ročník strávila na univerzitě v Regensburgu. Zkušenost to byla obrovská, v návaznosti na předchozí pobyty v Německu, ať už na základní či střední škole, jsem se opět přesvědčila, že největším přínosem je pobyt v dané zemi.

První kroky po cestě lektorské byly formou doučování, po maturitě jsem navázala spolupráci s libereckou jazykovou školou Stamina, pro kterou jsem několik let vedla večerní, individuální a firemní kurzy a bloky v jednoletém pomaturitním studiu.

V současné době se zabývám především výukou individuální a firemní.

Moje filozofie

Přeložím, ale raději tlumočím.

Preferuji verbální komunikaci, každý konkrétní okamžik, kdy musím jednat pohotově.

Skutečnost, že nejsme rodilí mluvčí, už nikdy nezměníme. Trápit se kvůli tomu, že neznáme některé členy a slovíčka je zbytečné. V našich silách je ale mluvit tak, aby posluchač našemu sdělení porozuměl a příliš na něj nečekal.

Zejména formou konverzace nad nejrůznějšími tématy se snažím vést studenty k odbourání strachu z mluvení, obav z chyb, získání jistoty a radosti z vlastních výkonů.