Reference

„Velmi oceňuji důslednost, aby hodina nj opravdu probíhala v němčině: "poraď si jak umíš, ale mluv jen německy" - tvrdé, účinné!! Z hodiny odcházím vždy totálně vyčerpaný a přesně tak to má být. Vedená konverzace je nápaditá, vtipná a hodina vždy uteče až moc rychle.“

Martin Chráska

"Jsem silný ročník 1970. Němčinu jsem se učil 4 roky na gymnáziu tradiční a neúčinnou metodou. A také bez jakékoliv motivace. Úroveň znalosti jazyka tak byla velmi tristní. Před dvěma lety jsem se přes doporučení dostal do péče Jany. První hodiny byly hodně rozpačité. Dnes, odhadem po 150 hodinách individuální výuky, cítím znatelný pokrok. Co k tomu vedlo? Jednoznačně Janina dovednost učit jazyk, způsob trpělivé práce v odstraňování zažitých chyb (přeformátovat špatně vyšlápnutou paměťovou stopu v mozku je opravdu fuška), motivace a zábavný přístup, správné načasování zvýšení "zátěže", konverzační témata. Jana je prostě první učitelka, o které si myslím, že umí učit a naučit jazyk."

Petr Koucký

„Hodiny byly pestré a účelné, vyučující milá a ochotná.“

Luděk Polák

„…Byli jsme dost nesourodá skupina, myslím věkem, ale snad právě proto to bylo super (moji vrstevníci jsou často děsní). Protože jsem taky trošku lenivá, odkládám věci na pozdější dobu, i učení slovíček, nechtěla jsem prijít o žádnou Vaši hodinu.
Každou hodinu jste začínala zajímavým tématem, nesouvisejícím s učebnicí. Co se děje venku, co jsme dělali, na co se těšíme, co se nám povedlo a co ne, zvětšila jste nám slovní zásobu. Hodiny ubíhaly tak rychle, že jsem se divila, že už je konec. Domů jsem chodila naladěná nedělat nic jiného, než se učit NJ a dopracovat se toho stavu, že budu rozumět i poslechu.“

Valerie Ptáková

„Navštěvuji u paní Protivové konverzační kurs němčiny. Díky její připravenosti, temperamentu a bezprostřednosti pro mně nejsou hodiny pouhým vyučováním, ale příjemným setkáním. Během hodiny se vede skutečná konverzace (ne, že student převážně poslouchá projev učitele). Jsem vždy upozorněn na chyby, které dělám. Jedná-li se o konkrétní gramatiku, probereme ji hned nebo na příští hodině. Zkrátka, je skvělé odcházet z hodiny němčiny s lepší náladou, než jsem tam přišel."